$(if chap-id)
$(endif)
Hệ thống đang bảo trì, sẽ tạm ngưng phục vụ từ ngày 11/02/2018 đến ngày 24/02/2018.
Xin lỗi quý Thầy/cô, quý phụ huynh và các em sinh viên về sự bất tiện này.